Mest

Februari tot half september staat in het teken van het bemesten van uw bouw- en grasland. Voor het beste resultaat kunnen wij uw land op verschillende manieren bemesten.

Sleepslangbemesten

Door middel van sleepslangbemesten zijn wij in staat ook minder draagkrachtige grond te bemesten. Waar de draagkracht van de grond het normaal gesproken niet toelaat om te bemesten, is dit nu wel mogelijk. Met een lage bodemdruk en een groot draagvermogen is sleepslangbemesten dé manier om uw grasland te bemesten.

Bemesten met tank

  • Grasland bemesten
    Wanneer de grond droog genoeg is, injecteren wij de mest voor uw grasland met onze 14m3 Veenhuis-tank met een 7,60 meter brede Veenhuis-zodebemester. De tank is voorzien van  brede banden en is uitgerust met een bandendrukwisselsysteem. In combinatie met een trekker op lagedrukbanden zorgt dit voor een verhoogde bodembescherming door een lagere druk op de bodem. Om nauwkeurig te kunnen werken is deze combi uitgerust met een GPS-systeem en automatisch sturen.

  • Bouwland bemesten
    Wij bemesten niet alleen grasland, maar ook voor het bemesten van uw bouwland kunt u bij ons terecht. Voor uw bouwland verwerken wij de mest met een 10 of 14 m3 tank met een Evers-injecteur met rol. Het grote voordeel is dat u na injectie direct kunt beginnen met ploegen, spitten of zaaien. Hiermee spaart u een werkgang en dus geld uit.

Mesttransport

Voor het transporteren van de mest gebruiken wij een 30m3 tank. Uiteraard is deze tank uitgerust met een weeginstallatie, bemonsteringsapparatuur en GPS.

Vaste mest

Naast drijfmest verwerken wij ook vaste mest. Voor het verstrooien van vaste mest wordt onze Strautmann-breedstrooier ingezet. De strooier heeft een weegsysteem aan boord, zodat we nauwkeurig de vaste mest kunnen verstrooien.

Met deze machine verstrooien wij stalmest, kippenmest en compost.

Neem contact met ons op voor meer informatie.